Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Shot-by-shot...

...comparison of Raiders of the Lost Ark” vs. scenes from 30 different adventure films made between 1919-1973.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...