1) Έγκλημα και τιμωρία στη Ελλάδα...
 
Στην Ελλάδα εύκολα μπορεί κάποιος να βρει στα προγράμματα κάθε κόμματος δέκα εναλλακτικές προτάσεις διανομής του πλούτου. Τη μια  πιο «δίκαιη» από την άλλη...
 
Για να μοιράζεις κάτι όμως, πρέπει να το αποκτήσεις πρώτα...  Ετσι θέλει η κοινή λογική σ’ αυτό το σύμπαν. Στη χώρα μας όμως η κοινή λογική είναι σπάνιο είδος.